Hjem > Udstilling > Indhold

Grundlæggende introduktion af hydraulisk dobbelttrinscylinder

Jan 30, 2021

Den hydrauliske cylinder er en hydraulisk aktuator, der omdanner hydraulisk energi til mekanisk energi og udfører lineær frem- og tilbagegående bevægelse (eller svingbevægelse). Det har enkel struktur og pålideligt arbejde. Når det bruges til at opnå frem- og tilbagegående bevægelse, kan decelerationsanordningen elimineres, og der er ikke noget transmissionsgab, og bevægelsen er stabil. Derfor er det meget udbredt i forskellige mekaniske hydrauliske systemer. Den hydrauliske cylinders udgangskraft er proportional med stemplets effektive område og trykforskellen mellem dets to sider; den hydrauliske cylinder er dybest set består af en cylinder tønde og et topstykke, et stempel og et stempel stang, en forsegling enhed, en buffer enhed og en udstødningsanordning. Bufferenheden og udstødningsenheden afhænger af det specifikke program, andre enheder er vigtige.

https://www.honedtubing.com