Hjem > Udstilling > Indhold

Forårsager bøjning af kromstangen

Aug 23, 2019

Årsagen til, at kromstangen er bøjet:

1. De to ender af bomcylinderen er skråtstillet med rammen og bommen, og støttebredden er for lille. (Monteringsafstanden er ikke god, eller sidets slitage er alvorlig, og støttebredden skal øges.)

2. Akkumuleringen i den nedre ende af bomcylinderen afsættes, og den ydre side af den nedre ende af bomcylinderen bæres. (Sedimentets akkumulering er alvorlig, og den roterende friktion er stor.)

https://www.honedtubing.com/