Hjem > Udstilling > Indhold

Funktionsprincippet for diagnosticering af slangefejlfejl

Apr 17, 2020

Funktionsprincippet for det slangede rør 0010010 nbsp; fejldiagnose, når først det slibede rør 0010010 nbsp; mislykkes, vil det involvere flere og mere relaterede dele og endda hele udstyret vil blive påvirket negativt, så det skal diagnosticeres rettidigt og udelukkes. De relevante principper er som følger.

Det skal afgøres, om arbejdsforholdene og det perifere miljø i det slangede rør 0010010 nbsp; er normale; på samme tid er det også nødvendigt at afklare fejlen. Er det svigt i den mekaniske del af udstyret eller den elektriske kontroldel, eller fejlen i det slibede rør 0010010 nbsp; i sig selv? Derudover er det nødvendigt at kontrollere, om de forskellige betingelser i det slangede rør 0010010 nbsp; opfylder kravene til normal drift.

https://www.honedtubing.com