Hjem > Nyheder > Indhold

Hvad er quenching og tempererende?

May 02, 2017

Quenching og temperering er processer, som styrker og hærder materialer som stål og andre jernbaserede legeringer. Fremgangsmåden til slukning eller standsning af hærdning involverer opvarmning af materialet og derefter hurtig afkøling i vand, olie, tvungen luft eller inerte gasser såsom nitrogen. Processen styres tæt, idet opvarmningstemperaturen, afkølingsmetoden, kølevæsken og afkølingshastigheden alt afhænger af, hvilken type materiale der slukker, og den ønskede hårdhed.

Efter at materialet er slukket til sin hårdeste tilstand, anvendes tempereringsprocessen for at opnå større sejhed og duktilitet ved at reducere hårdheden. Tempering opnås ved opvarmning af det afkølede materiale til under det kritiske punkt i en bestemt periode, hvorefter den afkøles i stille luft. Både temperatur og opvarmningstid afhænger af materialets sammensætning og bestemmer mængden af hårdhed, der fjernes.